Rising Cities

  • SPELINFO
  • NYHETER

Rising Cities

Välkommen till Rising Cities, din nya hembygd. Bli en första klassens borgmästare. Rising Cities lockar fram dina talanger som strateg och manager. Med taktisk planering, välavvägd resurshushållning och en skarp blick för invånarnas väl blir du en mäktig magnat!

Skaffa bostäder åt dina invånare, inkassera hyra och investera i industri, energikraftverk, trafik och en mängd olika byggnader som behövs för att din storstad ska växa och frodas. Din online-metropol behöver massor av råvaror och energi - precis som en riktig stad.

Skapa en krissäker industri och producera en mängd olika varor. Använd dem för att bygga ut din stad eller ingå handelsavtal med andra borgmästare på marknaden.

Invånarna i Rising Cities vill inte bo i tråkiga betonglandskap. Håll ögon och öron öppna för dina stadsbors behov så kan du räkna med deras stöd och pengar. Gör dig redo att inta rollen som borgmästare! Din stad behöver dig!
  • SPELDETALJER

Användare:

Strategi

Webbläsarspel